500-051 640-875 640-916 642-427 642-647 642-691 650-663 700-037 70-247 70-342 70-410 dumps 70-459 70-464 70-497 350-050 500-201 642-997 700-038 350-050 500-201 642-997 700-038
Học tiếng Nhật trực tuyến, Học tiếng Anh trực tuyến, Học tiếng Bồ Đào Nha trực tuyến, Học tiếng Hàn Quốc trực tuyến, Học tiếng Pháp trực tuyến
  •    
Chúng tôi sẽ mở Thế giới tri thức dành cho bạn!

Chào mừng bạn đến với www.hoctiengnuocngoai.com.vn

Với mục đích xây dựng hoàn thiện một giao diện về ngôn ngữ giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ khác trên thế giới, đồng thời tạo ra một công cụ hữu ích cho những người nước ngoài nghiên cứu về tiếng Việt và người Việt nghiên cứu về các thứ tiếng trên thế giới, đội ngũ VIETMOST quyết tâm dồn hết tâm huyết và sức lực cho ra đời trang web : www.hoctiengnuocngoai.com.vn, không chỉ dừng lại ở mặt ngôn ngữ học mà chúng tôi còn cung cấp các thông tin cơ bản của các nước trên thế giới và đặc biệt chú trọng đến việc giới thiệu đất nước và con người Việt Nam với bè bạn quốc tế.